Ik ben wèl net als andere meisjes

Je bent niet zoals andere meisjes zei een jongen tegen mij net nadat we een interessant gesprek hadden gevoerd over ambities en doelen. In eerste instantie voelde ik mij gevleid, hij zag mij immers als uniek en iemand die opvalt van de rest. Later begreep ik pas hoe problematisch en seksistisch deze uitspraak eigenlijk echt is. De uitspraak creëert niet alleen een stigma rondom vrouwelijkheid, het zorgt ook nog eens voor een competitieve verhouding tussen vrouwen onderling. Toch horen we deze seksistische uitspraak als vrouwen heel veel. In dit artikel ga ik dieper in op wat er nu precies mis is met deze uitspraak.

Welke andere meisjes?

De uitspraak ‘je bent niet zoals andere meisjes’ roept de vraag op wie er met ‘die andere meisjes nu precies wordt bedoeld? Het is namelijk gebaseerd op het stereotype beeld dat vrouwen over eigenschappen beschikken zoals oppervlakkig, materialistisch, emotioneel, zwak, needy, dramatisch, kattig… ga zo maar door. Wanneer vrouwen interesses en eigenschappen hebben die niet als ‘vrouwelijk’ worden beschouwd wordt er dus verteld dat ze anders en uniek zijn ten opzichte van alle andere vrouwen. Met dit zogenaamde compliment wordt het idee versterkt dat hoe minder vrouwelijk de eigenschap, hoe krachtiger en aantrekkelijker het is. Hierdoor worden alle vrouwen – inclusief jijzelf – beledigd met deze uitspraak.

De uitspraak benadrukt vrouwelijkheid als iets negatiefs en negeert het feit dat er een enorme diversiteit is in het zijn van een vrouw. Er is namelijk niet zoiets als ‘andere meisjes’ want er bestaat niet maar één type meisje of vrouw.

Ik ben niet oppervlakkig

Dat het dus niet het beste compliment is, is misschien nu wel duidelijk. Echter, zijn mannen niet de enige die deze uitspraak gebruiken. Vrouwen kunnen zichzelf namelijk ook vaak herkennen in het idee om niet zoals andere vrouwen te (willen) zijn. Vrouwen worden constant geshamed voor hun interesses. Denk maar aan interesses voor make-up, romantische films (ook wel chickflicks genoemd), designerkleding, winkelen… Om een of andere reden is dit gekoppeld aan oppervlakkigheid en zwakte. Terwijl vrouwen net zo divers zijn als mannen en net zulke uiteenlopende interesses hebben. Bovendien mogen vrouwen zelf wel uitmaken wat ze in hun vrije tijd verkiezen te doen. En maakt de ene interesse een vrouw ook niet ‘een betere vrouw’ dan een andere interesse. 

Vrouwen willen zelf ook niet geassocieerd worden met het stereotype beeld dat we veel klagen, roddelen en oppervlakkig zijn. Omdat iedereen als individu wil worden gezien en behandeld, kan de gedachte dat ‘je niet zoals andere meisjes bent’ gauw opkomen wanneer dit niet gebeurt. Maar eigenlijk bedoel je dat je niet bent zoals het stereotype, seksistische beeld van vrouwen dat ons van jongs af aan wordt opgelegd. Waardoor jij logischerwijs je unieke zelf niet daarin herkent of terugvindt.

Laat vrouwen in hun waarde!

Van jongs af aan observeren en ervaren vrouwen seksistische maatschappelijke overtuigingen. Daardoor kunnen we bewust of onbewust de waarde van vrouwen minimaliseren en vrouwen wantrouwen. Uiteindelijk gaan we zelfs de overtuigingen dat masculiene eigenschappen ‘beter’ zijn geloven. Als gevolg kan dit een competitieve verhouding tussen vrouwen onderling veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is het verspreiden van roddels over elkaar. Ons gevoel van eigenwaarde zou niet moeten komen van andere vrouwen omlaag halen. We hoeven meisjes en vrouwen niet te shamen voor hun interesses en keuzes. Laten we in plaats daarvan ervoor kiezen om de verschillen te vieren en bewonderen hoe uniek iedereen is. Anderzijds, zien we al onze overeenkomsten over het hoofd door te zeggen dat we niet zijn zoals andere vrouwen, om alleen onze verschillen te omarmen. We kunnen een prachtige sisterhood hebben, zolang we ervoor openstaan en kiezen om vrouwen in hun eigen waarde te laten.

Ik ben namelijk wel zoals de andere vrouwen, uniek op mijn eigen manier.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Over spelling en interpunctie

Vrouwengereedschap wordt onderhouden door vrijwilligers. Naast het bijhouden van deze website en social media kanalen, hebben wij allen ook een full-time baan. Daarom kan het voorkomen dat er hier en daar spellings- of interpunctiefouten in onze tekst staan. En dat vinden wij helemaal niet erg! Zolang onze stukken leesbaar zijn en de boodschap duidelijk is, maken wij ons geen zorgen over een foutje. Hopelijk jij ook niet ;)